Kolonia Zuchowa Jarosławiec 2023

Na kolonie jadą zuchy z Lipska, Berlina i Drezna.


Termin: 23.07.2023 (niedziela) – 30.07.2023 (niedziela)


Miejsce: Stanica Harcerska „Leśna Polana”, ul. Bałtycka 2, 76-107 Jarosławiec http://slawno.zhp.pl/?page_id=216


Planowany jest przejazd autokarem grupą z i do Berlina (Zuchy z Drezna i Lipska proszeni są dojechać do Berlina jeśli planują jechać autokarem).


Cena:


Rabat dla rodzeństwa: każde kolejne dziecko rodzeństwa płaci mniej o 20,00€ ceny wyjściowej.


Płatne w ratach lub całości do 01.06.2023 na konto: DE71 8306 5408 0004 1827 66


Prosimy o wypełnienie karty do 31.03.2023


Wydrukowany dokument przez drużynowego / drużynową proszę podpisać i oddać przy najbliższej okazji przed obozem lub podpisać i oddać przed oddaniem dziecka kadrze obozu.


Karta Zgłoszeniowa


Lista rzeczy do zabrania na kolonie


Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

22-drezdeńska-gromada-zuchowa_2.webp

HAL - 2022