Impressum

Stan: 22. stycznia 2023 r.


Informacje zgodnie z §5 Niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG):

POLISH SCOUTING ASSOCIATION (International) LTD

23-31 Beavor Lane

W6 9AR Londyn

Wielka Brytania


Numer rejestracji (firma): 000405814


Numer rejestracji (fundacja - Anglia / Walia): 292231


Kontakt:

Maciej Czerwonka

Telefon: +49 179 2995958

Adres Email: maciej.czerwonka@22dgz.de


Odpowiedzialność za zawartość

Wszystkie treści zawarte na naszej stronie zostały stworzone z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z §7 ust. 1 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG). Zgodnie z §§8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o wyżej wymienionych naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.


Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na treść tych bezpośrednio lub pośrednio powiązanych stron internetowych. Dlatego też nie możemy zagwarantować poprawności treści zawartych w "linkach zewnętrznych". Za treści zawarte w linkach zewnętrznych odpowiadają odpowiedni oferenci lub operatorzy (autorzy) tych stron. Linki zewnętrzne zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich umieszczania i w momencie ich umieszczania były wolne od nielegalnych treści. Stały przegląd zawartości linków zewnętrznych nie jest możliwy bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do stron internetowych osób trzecich, które leżą poza naszym zakresem odpowiedzialności, zobowiązanie do odpowiedzialności istniałoby tylko w przypadku, gdybyśmy dowiedzieli się o tych treściach i gdybyśmy mieli techniczną możliwość i rozsądek uniemożliwienia korzystania z nich w przypadku nielegalnych treści.

To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również linków i odniesień w ramach naszej własnej strony internetowej "22dgz.de" od pytających, blogerów, gości forum dyskusyjnego. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odniesienie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.


Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy linki zewnętrzne.


Prawa autorskie

Treści i dzieła opublikowane na naszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie własności intelektualnej w sensie idealnym i materialnym autora poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora w rozumieniu prawa autorskiego. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeśli treści na naszej stronie nie zostały stworzone przez nas, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.