ZHP "Świat"

22 Drezdeńska gromada zuchowa

Gromada została założona rozkazem szczepowego nr. L5/22 z dnia 22.05.2022.

informacje

Zbiórki

Dołącz do naszych zbiórek, które odbywają się 1-2 razy miesięcznie - sprawdź daty w Kalendarzu!

KOLONIE

Kolonie Zuchowe

Raz w roku organizujemy super kolonię zuchową z udziałem grup z Lipska i Berlina. W ciągu roku organizujemy też wycieczki rodzinne w okolicach Saksonii.

ZAPISY

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy przez WhatsAppa

Kronika

Poniżej znajdą Państwo elektroniczną wersję naszej kroniki. W kronice mamy zdjęcia ze zbiórek, kolonii i innych wydarzeń.Na prośbę niektórych rodziców i moją, proszę o nieudostępnianie pojedynczych zdjęć ani linków do albumów na portalach społecznościowych.
Dziękujemy

Kalendarz

Po kliknięciu wydarzenie pojawi się lokalizacja oraz inne informacje.

Mundury

Na dzień dzisiejszy średnie koszty munduru w naszej organizacji wynoszą około 350zł. Można go zakupić w lokalnych składnicach lub w sklepach online. Między innymi my proponujemy zakupić mundur w sklepie WGL.pl.Do munduru należy rogatywka, koszula mundurowa, spodenki/spódnica i pas (linki poniżej).Mundur męski: rogatywka, koszula mundurowa, spodenki, pas.Spodenki nie muszą być oficjalne ZHP, mogą być spodenki podobnego koloru z innego sklepu. Na zimę proponujemy długie spodnie.Mundur damski: rogatywka, koszula mundurowa, spódnica, pas.Na zimę proponujemy dodatkowo czarne rajstopy.W przypadku, jeśli Państwo nie maja dostępu do polskiego adresu proszę sie z nami skontaktować.


Składki

Składki członkowskie prosze uiszczać od 3. obecności dziecka na zbiórkach. Składki wynoszą 3€ miesięcznie od dziecka i można płacić gotówką na zbiórkach, przez przelew bankowy lub PayPal.POLISH SCOUTING ASSOCIATION (International) LTD
IBAN: BE29 9671 8842 2664
BIC: TRWIBEB1XXX
Wise Europe SA
PayPal: maciej.czerwonka@22dgz.dePrzy przelewie bankowym lub PayPal proszę o dopisek: składka członkowska ZHP, Imię i nazwisko dziecka, miesiąc.Możliwe jest również zapłacenie za wiele miesięcy na raz, za pół lub cały rok. Przy dopisku należy dopisać dany okres za jakie się opłaca.Przypominam, że składki płacimy raz w miesiącu a nie od zbiórki.W razie pytań proszę sie z nami kontaktować.

Kontakt

ćw. Maciej Czerwonka HO

p.o. drużynowego

+49 179 2995958

maciej.czerwonka@22dgz.de


mł. Szymon Kästel

przyboczny

+49 170 6155758

szymon.kaestel@22dgz.de


ćw. Oskar David

przyboczny

+49 179 381107

davidoskar42@gmail.com

Impresum

Stan: 22. stycznia 2023 r.Usługodawca
POLISH SCOUTING ASSOCIATION (International) LTD
23-31 Beavor Lane
W6 9AR Londyn
Wielka Brytania
Numer rejestracji (firma): 000405814
Numer rejestracji (fundacja - Anglia / Walia): 292231
Kontakt:
Maciej Czerwonka
Telefon: +49 179 2995958
Adres Email: maciej.czerwonka@22dgz.de
Odpowiedzialność za zawartość
Wszystkie treści zawarte na naszej stronie zostały stworzone z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z §7 ust. 1 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG). Zgodnie z §§8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o wyżej wymienionych naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.
Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne
Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na treść tych bezpośrednio lub pośrednio powiązanych stron internetowych. Dlatego też nie możemy zagwarantować poprawności treści zawartych w "linkach zewnętrznych". Za treści zawarte w linkach zewnętrznych odpowiadają odpowiedni oferenci lub operatorzy (autorzy) tych stron. Linki zewnętrzne zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich umieszczania i w momencie ich umieszczania były wolne od nielegalnych treści. Stały przegląd zawartości linków zewnętrznych nie jest możliwy bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do stron internetowych osób trzecich, które leżą poza naszym zakresem odpowiedzialności, zobowiązanie do odpowiedzialności istniałoby tylko w przypadku, gdybyśmy dowiedzieli się o tych treściach i gdybyśmy mieli techniczną możliwość i rozsądek uniemożliwienia korzystania z nich w przypadku nielegalnych treści.To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również linków i odniesień w ramach naszej własnej strony internetowej "22dgz.de" od pytających, blogerów, gości forum dyskusyjnego. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odniesienie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.
Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy linki zewnętrzne.Prawa autorskie
Treści i dzieła opublikowane na naszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie własności intelektualnej w sensie idealnym i materialnym autora poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora w rozumieniu prawa autorskiego. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeśli treści na naszej stronie nie zostały stworzone przez nas, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.
Erstellt mit kostenlosem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke

Polityka Prywatności

Stan: 22. stycznia 2023 r.Odpowiedzialni
POLISH SCOUTING ASSOCIATION (International) Ltd.23-31 Beavor LaneW6 9AR LondynWielka Brytania
Upoważniona osoba:
Maciej Czerwonka
Telefon: +49 179 2995958
Adres Email: maciej.czerwonka@22dgz.de
ImpressumPrzegląd procesu przetwarzania
Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.
Rodzaje przetwarzanych danych
- Dane kontaktowe,
- Dane dotyczące zawartości,
- Dane użytkowe,
- Meta dane, dane komunikacyjne i dane procesowe.
Kategorie osób zainteresowanych
- Partner w komunikacji,
- Użytkownicy.
Cele przetwarzania danych
- Wnioski o kontakt i komunikacja,
- Środki bezpieczeństwa,
- Zarządzanie i odpowiadanie na wnioski,
- Informacja zwrotna,
- Zapewnienie naszej oferty
internetowej i przyjazności dla użytkownika,
- Infrastruktura informatyczna.
Istotne podstawy prawne
Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO w kraju zamieszkania lub siedziby użytkownika lub naszej firmy mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Państwa o nich w oświadczeniu o ochronie danych.
- Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
- Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
Oprócz przepisów o ochronie danych zawartych w RODO, w przypadku krajowych punktów referencyjnych mogą obowiązywać również odpowiednie krajowe przepisy o ochronie danych, których również przestrzegamy.
Środki bezpieczeństwa
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiadający ryzyku zgodnie z wymogami prawa, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, okoliczności i celów przetwarzania, a także różnych prawdopodobieństw wystąpienia i skali zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.
Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu do danych, wglądu do nich, ujawniania ich, zapewniania ich dostępności oraz ich rozdzielania. Posiadamy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcje na kompromis w sprawie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy tworzeniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.Szyfrowanie TLS (https): W celu ochrony Państwa danych przesyłanych za pośrednictwem naszej oferty internetowej stosujemy szyfrowanie TLS. Takie połączenia szyfrowane można rozpoznać po przedrostku https:// w linii adresowej przeglądarki.Przekazywanie danych osobowych
W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści, które są zintegrowane ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Państwa danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Państwa danych.
Przekazywanie danych w ramach organizacji: możemy przekazywać lub udostępniać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji. W przypadku, gdy przekazanie danych następuje w celach administracyjnych, przekazanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach korporacyjnych i biznesowych lub jest dokonywane, gdy jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań związanych z umową lub gdy istnieje zgoda osób, których dane dotyczą, lub pozwolenie prawne.Przetwarzanie danych w krajach trzecich
Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w ramach korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.
Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego umownie lub prawnie, przetwarzamy lub zezwalamy na przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych (Art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji UE).Usuwanie danych
Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko ich zgody dopuszczone do przetwarzania zostaną odwołane lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one potrzebne do realizacji celu). Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zachowane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
W ramach naszych powiadomień o prywatności możemy zapewnić użytkownikom dalsze informacje na temat usuwania i przechowywania danych specyficznych dla operacji przetwarzania.Udostępnienie oferty internetowej i hostingu
Przetwarzamy dane użytkowników w celu zapewnienia im naszych usług online. W tym celu przetwarzamy adres IP użytkownika, który jest niezbędny do przekazywania treści i funkcji naszych usług online do przeglądarki lub urządzenia końcowego użytkownika.
- Rodzaje przetwarzanych danych: Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, dane czasowe, numery identyfikacyjne, status zgody).
- Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
- Cele przetwarzania danych: Zapewnienie naszej oferty internetowej i przyjazności dla użytkownika; infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputerów, serwerów itp.)); środki bezpieczeństwa.
- Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO).
Dalsze wskazówki dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:
- Udostępnianie oferty online na wynajmowane powierzchnie magazynowe: W celu zapewnienia naszej oferty online korzystamy z przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i oprogramowania, które wynajmujemy lub w inny sposób uzyskujemy od odpowiedniego dostawcy serwerów (zwanego również "hostingiem"); Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO).
- Dostęp do naszej oferty internetowej jest rejestrowany w postaci tzw. plików dziennika serwera. Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę odwiedzanych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, objętość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz z reguły adresy IP i żądającego dostawcy. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony w celach bezpieczeństwa, np. w celu uniknięcia przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku nadużyć, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony w celu zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności; Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO); Usuwanie danych: Informacje z plików dziennika są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest konieczne dla celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.
Zarządzanie kontaktami i zapytaniami
W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), jak również w ramach istniejących relacji z użytkownikami i biznesem, dane osób pytających są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wszelkie żądane środki.
- Typy przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, dane czasowe, numery identyfikacyjne, status zgody).
- Osoby zainteresowane: Partner w komunikacji.
- Cele przetwarzania: Prośby o kontakt i komunikacja; zarządzanie i odpowiadanie na prośby; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online); zapewnienie naszej oferty online i doświadczenia użytkownika.
- Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO).
Dalsze wskazówki dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:
- Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu przetworzenia przekazanego żądania; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO), Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO).
Zarządzanie, organizacja i narzędzia pomocnicze
Korzystamy z usług, platform i oprogramowania od innych dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi") w celu organizacji, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług. Przy wyborze zewnętrznych dostawców i ich usług przestrzegamy wymogów prawnych.
W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych. Może to dotyczyć różnych danych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Dane te mogą obejmować w szczególności dane główne i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści.Jeśli użytkownicy są kierowani do dostawców zewnętrznych lub ich oprogramowania lub platform w trakcie komunikacji, działalności gospodarczej lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. Dlatego też prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych u poszczególnych oferentów zewnętrznych.- Typy przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, dane dotyczące czasu, numery identyfikacyjne, status zgody).
- Podmioty danych:Partnerzy komunikacyjni; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
- Cele przetwarzania: Świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta; procedury biurowe i organizacyjne.
Zmiana i aktualizacja polityki prywatności
Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.
Jeśli w niniejszej deklaracji ochrony danych podajemy adresy i informacje kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te informacje.Definicje określeń
Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele pojęć jest zaczerpniętych z ustawy i zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 RODO. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają przede wszystkim pomóc w ich zrozumieniu. Terminy są posortowane alfabetycznie.
Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
Administrator: "Administrator" to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdy sposób postępowania z danymi, czy to gromadzenie, analizę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie.
Erstellt mit kostenlosem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Droga Uczestniczko/Uczestniku!W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe – zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w trakcie trwania wypoczynku. Podanie danych wskazanych w niniejszym formularzu jest wymogiem ustawowym (przewidzianym w art. 92k ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).Kto jest kim?
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: Związek Harcerstwa Polskiego „Świat”.
Po co nam Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w niniejszej karcie kwalifikacyjnej (w tym informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie) oraz dane zebrane w trakcie trwania wypoczynku i w związku z jego przebiegiem (w tym dane o stanie zdrowia oraz o wypadkach z Twoim udziałem). Wykorzystujemy te dane osobowe w celu:
- podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Cię do udziału w wypoczynku,
- potwierdzenia Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
- zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania wypoczynku, w tym zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej,
- prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, w tym karty kwalifikacyjnej oraz protokołu powypadkowego,
- informowania wskazanej przez Ciebie osoby oraz właściwych organów (kuratora oświaty, prokuratora, państwowego inspektora sanitarnego) o wypadku z Twoim udziałem.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w powyżej wymienionych celach jest obowiązek prawny ciążący na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jednakże podstawą prawną wykorzystania danych osobowych na potrzeby zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wyraźna zgoda (podstawa prawna przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z ustawą o systemie oświaty), o której udzielenie zwracamy się poniżej. Ponadto wykorzystujemy powyższe dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami dotyczącymi niedopełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną różnych przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Ujawniamy Twoje dane osobowe lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, a także kuratorowi oświaty, prokuratorowi, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz innych władz publicznych uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W celu wywiązania się z obowiązku ciążącego na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili:
- wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej w trakcie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział dziecka/podopiecznego w formie wypoczynku; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem;
- wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. Ponadto, masz prawo do żądania:
- dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
- sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
- usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli:
- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem
- cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych
- wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu.

lista rzeczy do zabrania na kolonie

Zuchy zabierają ze sobą:

 • duży plecak lub torba turystyczna. Absolutnie nie bierzemy walizek!!

 • mały plecak na jednodniowe wycieczki,

 • kto już ma: kompletny mundur zuchowy. Uwaga: nowe osoby i te które są pierwszy raz na obozie nie potrzebują jeszcze munduru – sprawa do indywidualnego omówienia z rodzicem!

 • dowód osobisty i karta zdrowia,

 • ewentualne upoważnienie, jeśli dziecko z obozu będzie odbierał ktoś inny niż rodzic,

 • kto potrzebuje: stałe lekarstwa (oddaje się je pielęgniarce na obozie, uwaga - pozwolenie od rodziców na leki typu paracetamol czy przeciw bólowi gardła),

 • śpiwór i ew. mała poduszka (ew. pluszak/przytulanka),

 • menażka (najlepiej składana - na dwudaniowy posiłek), kubek na napoje,

 • sztućce – ale nie plastikowe!

 • przybory do pisania i zeszyt do notatek,

 • strój kąpielowy,

 • obuwie sportowe lub do wędrowania (1 para), sandały,

 • kurtka przeciwdeszczowa (peleryna),

 • ciepła bluza, np. „polar“,

 • dres lub tp. do spania,

 • 3,4 koszulki z krótkim rękawem (nie więcej),

 • ciemne spodnie długie (max. 2 pary) i ciemne szorty,

 • skarpety –w tym co najmniej jedna ciepła para,

 • bielizna (2-3 zmiany - na miejscu będziemy ją prać, proszek do prania dostępny na miejscu),

 • czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy,

 • przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczka do zębów, pasta, grzebień),

 • olejek do opalania z filtrem,

 • ręczniki (1 mały, 1 kąpielowy),

 • ściereczka do wycierania menażki,

 • chusteczki higieniczne (2-3 paczki)

 • latarka, scyzoryk,

 • ew. środek przeciwko komarom i kleszczom,

 • 2,3 woreczki/torebki na brudną bieliznę,

 • pieniądze na drobne wydatki (np. na lody podczas wycieczek czy tp. - nie więcej niż 50 zł).

Uwaga techniczna: proszę pakować plecak razem z dzieckiem, żeby wiedziało i widziało co bierze ze sobą. Przy pakowaniu w ostatnim dniu obozu wiele dzieci nie wie co do nich należy.Nie zabieramy: telefonów komórkowych, smartfonów, odtwarzaczy MP3 itp. urządzeń elektronicznych.W razie pytań proszę się z nami kontaktować.